ICONS | Wystawa grupy panGenerator

ICONS | Wystawa grupy panGenerator wernisaż i debata: 18 kwietnia 2024 r. godz. 17.00 Pałac Sztuki w Krakowie Ikony – zestaw symboli przenoszących nieprzeniknione zawiłości cyfrowych procesów na obszar dostępny naszym, wciąż jeszcze neolitycznym, umysłom. Przeciągając plik tekstowy do kosza ulegamy użytecznej iluzji. Tak naprawdę nic nigdzie się nie przemieszcza, kosz nie istnieje, nawet plik nie stanowi zwartego fizycznego bytu we wnętrzu komputera – a jednak wykonując ten skodyfikowany, rytualny taniec kliknięć, tapnięć i „swipe’ów” zaklinamy cyfrowe procesy tak by przynosiły nam pomyślne rezultaty. Na naszej wystawie przyglądamy się temu wspólnemu kulturowemu imaginarium cyfrowych gestów, symboli…Continue reading ICONS | Wystawa grupy panGenerator

Sensorium – zmysły / świadomość / strategie odbioru

Projekt Sensorium ma na celu prezentacje nowatorskich postaw artystycznych na styku sztuki, nauki i technologii, które nie tylko łączą te dziedziny, lecz również poszukują nieoczywistych inspiracji, przekraczając klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin oraz podnosząc problemy współczesnego społeczeństwa w kontekście technokulturowych procesów. Głównym celem projektu jest poszerzenie wpływu sztuki medialnej i technologicznej w Polsce, otwarcia na nowe praktyki naukowe i artystyczne, wprowadzenia krytycznego dyskursu o technokulturze, zainteresowania twórców nowymi badaniami naukowymi oraz pogłębionej analizy relacji między kulturą, nauką i technologią w nurtach tzw. art&science. Prezentacje działań artystycznych w różnych przestrzeniach wystawienniczych w Krakowie stanowią zapis doświadczeń naukowo-artystycznych i odpowiedź na oczekiwania społeczne poprzez…Continue reading Sensorium – zmysły / świadomość / strategie odbioru