Sensorium – zmysły / świadomość / strategie odbioru

Projekt Sensorium ma na celu prezentacje nowatorskich postaw artystycznych na styku sztuki, nauki i technologii, które nie tylko łączą te dziedziny, lecz również poszukują nieoczywistych inspiracji, przekraczając klasyczne definicje sztuki i jej dyscyplin oraz podnosząc problemy współczesnego społeczeństwa w kontekście technokulturowych procesów. Głównym celem projektu jest poszerzenie wpływu sztuki medialnej i technologicznej w Polsce, otwarcia na nowe praktyki naukowe i artystyczne, wprowadzenia krytycznego dyskursu o technokulturze, zainteresowania twórców nowymi badaniami naukowymi oraz pogłębionej analizy relacji między kulturą, nauką i technologią w nurtach tzw. art&science.

Prezentacje działań artystycznych w różnych przestrzeniach wystawienniczych w Krakowie stanowią zapis doświadczeń naukowo-artystycznych i odpowiedź na oczekiwania społeczne poprzez kształtowanie nowych form uczestnictwa i ekspresji oraz próbę zrozumienia technokulturowej rzeczywistości. Obserwujemy, że współcześnie technologia staje się integralną częścią procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych, co prowadzi do swoistej redefinicji pojęcia sztuki, gdzie narzędzia i kompetencje jej twórców nie są wyłącznie warsztatem, ale stają się częścią metamedialnych interakcji społecznych. Sztuka aktualna rozwija się w kontekście procesów globalizacji cyfrowej.

Definiujemy formy wypowiedzi artystycznej w nowych mediach poprzez metodologię uważnej obserwacji środowiska, kreatywność, innowacje oraz aspiracje do tworzenia dzieł o uniwersalnym znaczeniu. Obszar sztuki stał się polem badań, a artystabadacz wykorzystuje narzędzia naukowe i koncepcje opracowane przez badaczy i naukowców. 

Według Stephena Wilsona badania naukowe radykalnie przekształcają naszą kulturę, a sztuka musi być istotną częścią tych procesów.

Poszukujemy punktów wspólnych dla nauki i sztuki poprzez badania odwołujące się do zdobyczy naukowych, które są wykorzystywane przez artystów. 

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu własnego Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych: Rozwój Sektorów Kreatywnych