fundacja

Fundacja Nówki Sztuki

e-mail:
fundacjanowkisztuki@gmail.com
targi.nowka@gmail.com
adres:
30-519 Kraków, ul. Zamoyskiego 27/22
KRS 0000613974
NIP 6772403037
REGON 364429126
nr konta: Santander Bank
38 1090 2590 0000 0001 4179 1682

Fundacja Nówki Sztuki została założona w Krakowie w 2016 i jako organizacja pozarządowa zajmuje się działalnością non-profit.

Głównym celem Fundacji jest  wspieranie i rozwój działań twórczych, wystawienniczych, wydawniczych oraz aktywności związanych z szeroko rozumianą edukacją artystyczną.

Wszystkie cele szczegółowe łączy wspólne przekonanie o dużej wartości działań rozwijających i umacniających postawy nastawione na aktywne współdziałanie w rozwoju kultury i sztuki.